Recent Changes - Search:

add Songbook page

hide Songbook

Songbook

Composer   Date   Updated   Waiata 


hide Topics

Topics

show Changed

Changed

Visitor's book Site map pmwiki-2.3.33

Whakarongo

By: Ngoi Pēwhairangi; Ngāti Porou i Pākirikiri Marae, Tokomaru Bay 1984
(He kupu tuku iho mō tēnei reanga) 
Whakarongo! 
Ki te reo Māori e karanga nei 
Whakarongo! 
Ki ngā akoranga rangatira 
Nā te Atua i tuku iho ki a tātou e 
Pupuritia, kōrerotia mō ake tonu 
 
Tirohia! 
Ngā tikanga tapu a ngā tīpuna 
Kapohia 
Hei oranga ngākau – auē 
 
Whiua ki te ao 
Whiua ki te rangi 
Whiua ki ngā iwi katoa 
Kaua rawatia/rā e tukua e 
Kia memeha e 
 
Whakarongo! 
Ki te reo Māori e karanga nei 
Whakarongo! 
Ki ngā akoranga rangatira 
Tēnā kia purea te hau ora e 
He kupu tuku iho mō tēnei reanga 
He kupu tuku iho mō tēnei reanga 
 
Whakarongo! 
Tō reo / Tēnā whakarongo! 

 
Hearken! 
to the Māori language here calling 
Be attentive! 
to these chiefly teachings 
Handed down to us from God 
Practice and protect it always 
 
Hold fast! 
To the cultural treasures of the ancestors 
Snatch at it! 
For your well being 
 
Take it to the world 
Take it to the sky 
Take it to all the people 
Not allowing it, to fade away 
 
 
Hearken! 
To the Māori language here calling 
Be attentive! 
To these chiefly teachings 
May its spirit flow 
As a legacy to this generation 
As a legacy to this generation 
 
Hearken! 
Listen to your language! 

See

Category: Waiata

Created 2023 May 25 12:06

This is the author's own work and represents their interpretation of the song. You may only use this for private study, scholarship, or research.

tahi Page last modified on 2023 May 25 12:27

Edit - History - Recent Changes - WikiHelp - Search - email page as link -> mailto:?Subject="KiwiWiki: Whakarongo"&Body=